Frostsæd: Frysning af hundesæd

Frysning af hundesæd er ideelt, hvis man har en hanhund med så enestående kvaliteter, at man ønsker at ”gemme” ham til senere brug. Eller hvis man vil sende sæd til insemination af en tæve et sted i verden, hvortil der ikke kan benyttes kølesæd.

Populationsmæssigt små racer kan også med fordel benytte muligheden for at gemme frostsæd fra de bedste hanner til senere brug, da de ofte er for nært beslægtet med de avlsdygtige tæver i deres levetid.

Canicold i Glumsø har udvidet erfaring med frysning, opbevaring og i det hele taget håndtering af frostsæd, herunder forsendelse til - og modtagelse fra - hele verden.

Frostsæd kan formodentlig opbevares uendeligt, der findes eksempler på kuld, der er kommet til verden over 20 år efter faderen har levet.

Værd at vide inden frysning af sæd

Når vi fryser og siden optør hundesæd, mister det altid noget i kvaliteten. Det er forskelligt hvor meget sædkvaliteten forringes, men den er altid lavere i frostsæd, end i den friske sæd inden frysning.

Ejeren af hanhunden kan selv være med til at sørge for, at optimere kvaliteten af den sæd, vi tapper til frysning, således at kvaliteten på frostsæden bliver så høj, som muligt.

Hvis hanhunden har parret for nylig, vil han normalt kunne give frisk sæd, som er optimal at tappe til frostsæd. Hvis det er længe siden, eller hvis han aldrig har parret, er det meget gavnligt for den sædkvalitet vi fryser (og dermed også det endelige resultat efter optøning), at han tappes ca. 1-2 uger, inden vi tapper til selve frysningen. Dette kan vi sagtens være behjælpelige med her hos Canicold.

Det er altid en fordel at have en højløbsk tæve med til sædtapning, fordi nogle hanner kan være uvillige til at lade sig tappe uden, specielt hvis de aldrig har prøvet det før. En højløbsk tæve kan ligeledes have positiv indflydelse på mængden af sæd, hannen leverer ved tapning.

Faktorer, der kan påvirke sædmængde og kvalitet:

  • Alder (bedst hvis hanhunden er mellem 2 og 6 år)
  • Generel sundhedstilstand
  • Størrelse på hunden
  • Tilgængelighed/temperament

På dagen vi tapper og fryser - hvordan foregår det?

Når vi skal tappe sæd til frysning laver vi en aftale til dig med hanhunden så tidligt på dagen, som muligt. Årsagen til at det skal være tidligt på dagen er, at hele processen med frysning af hundesæd tager 4-6 timer. Ejer og hanhund kan dog forlade klinikken efter et par timer.

Foruden tiden vi bruger på at tappe hanhunden, skal der også udfyldes en del papirer samt eventuelt udtages nødvendige blodprøver og DNA (eksempelvis ved eksport).

Resten af dagen skal vi bruge til arbejdet der er i forbindelse med nedfrysningen.

Det er som nævnt en stor fordel, at der er en højløbsk tæve med ved selve tapningen, da de fleste hanner afgiver større mængde og bedre kvalitet sæd med den rette ”inspiration”.

Derfor anbefaler vi altid at hanhundeejerne forsøger at planlægge tapning af sæd til frysning efter hvornår deres egen, eller en bekendts, tæve er højløbsk.

Ved tapningen stiller vi den højløbske tæve foran hanhunden. Han må rigtigt gerne snuse og slikke hende og også gerne prøve at springe på hende, idet det alt sammen er med til at simulere en rigtig parring og derfor hjælper på hans villighed til at levere en god portion sæd ved tapningen.

Sæden opsamles ved manuel stimulering af hanhundens penis imens han er optaget af tæven. Kun den sædholdige del af ejakulatet bruges. Ofte er der en del prostata væske uden sædceller i, som vi ”sorterer fra”.

Når vi har tappet hannen, står han med svulmet penis, som hvis han hang sammen med tæven. Han skal blive inde hos os indtil vi har tjekket at hans penis er trukket rigtigt tilbage igen. Derefter skal han have en pause på ca. 1 time, hvorefter vi laver endnu en tapning, som kan tilføjes den første portion, inden det fryses.

En mikroskopisk evaluering af sædens kvalitet, samt en optælling af sædceller, foretages umiddelbart efter tapningen. Disse faktorer afgør, om sæden er af tilstrækkelig høj kvalitet og mængde til at være egnet til frysning.

Efter forarbejdning og frysning af hele portionen, optør vi en lille testportion, så vi kan evaluere kvaliteten efter frysning. Når vi har evalueringen af prøveoptøningen klar, kan vi udregne antallet af inseminationsdoser (breeding units) der er kommet ud af dagens tapninger og frysning. Du modtager en email fra os med alle informationer om frostsæden.

Opbevaring af frostsæd

Frossen hundesæd opbevares i strå eller pellets, der er nedsat i flydende kvælstof (nitrogen) ved en temperatur på minus 196 grader. Tankene, hvori sæden opbevares, efterfyldes løbende med kvælstof, og er uafhængige af el-svigt.

Ved indsættelse af sæd i sædbanken oprettes en kontrakt mellem sædbanken og deponenten. Heraf fremgår sædbankens ansvar og forpligtelser samt deponentens forpligtelser.

Sædbanken har tegnet en forsikring, der dæker hver indsat sædportion ved pludselig uforudset skade og hærværk. Avlsværdien af sæden kan vi desværre ikke forsikre.

Forskellige lande, forskellige regler

Når man vælger at fryse sæd til eventuel senere brug, er det er god idé at tænke over, om sæden kun vil blive anvendt her i Danmark, eller om den muligvis skal eksporteres engang i fremtiden. Dels skal frostsæd opfylde mange af de samme krav ved krydsning af grænser, som en levende hund. Som minimum skal det derfor ved tapningstidspunktet dokumenteres at hanhunden har gyldig rabiesvaccination, hvis sæden siden skal kunne eksporteres. 

Vi gemmer kopi af passet her, når vi lægger frostsæden i sædbanken. Med det kan sæden sendes til mange lande. Nogle lande har dog mere komplicerede krav. F.eks. forlanges det nogle steder, at der skal tages DNA-prøver og/eller blodprøve af hannen enten samtidig med tapningen eller et bestemt antal dage før eller efter. 

Hvis du vil gemme frostsæd, og allerede på frysningstidspunktet tænker på muligheder for senere eksport, så nævn det gerne, så kan vi se på, om der er særlige krav i det land, du har i tankerne.

Ved eksport af frostsæd sørger vi for de nødvendige attester fra Fødevarestyrelsen m.v.

Import af frostsæd til insemination

Hvis du gerne vil importere frostsæd fra udlandet til insemination af din tæve, kan vi også hjælpe med det. Vi kan opbevare sæden for dig fra den ankommer, til du skal bruge den, uanset om det er i kort eller lang tid.

Start i god tid, inden sæden skal anvendes, for importprocessen kan tage lang tid, især ved oversøiske forsendelser.

Aftal med ejeren af sæden hvor meget sæd du vil købe. Oftest taler man om ”breeding units”, dvs. portioner, som er passende til én inseminering. Hvor mange strå der er i en breeding unit afhænger af sædens koncentration og kvalitet. Er sæden frosset i pellets er 1 vial sædvanligvis lig med en breeding unit. Bed ejeren om information om sæden, hvis du vil have vores hjælp til vurdering af kvaliteten índen du køber. Det vi ser på er ”post-thaw motility”, ”density” og totalt antal levende motile og normale sædceller efter optøning.

Når du og ejeren af sæden har aftalt hvor meget sæd du køber, så skal ejeren af sæden kontakte den sædbank, hvor sæden er opbevaret, og frigive den til dig. Sædbanken skal herefter kontakte os for at koordinere forsendelsen. Dette er i især vigtigt ved import af sæd fra et land udenfor EU, idet forsendelsen så kræver specielle veterinærattester og skal sendes på en speciel måde. Oftest afregnes prisen for forsendelsen direkte til den sædbank, som skal sende det til os.

Inseminering med frostsæd

Frossen sæd holder sig ikke ret længe efter optøning, så det er altafgørende at inseminere på det helt optimale tidspunkt i tævens cyklus, hvilket kan findes v.h.a. grundig brunstkontrol.

Nedfrossen sæd kan formodentligt opbevares uendeligt, men der er ingen, der kan give garanti for, at der kommer hvalpe ud af inseminering med alt frostsæd. Der er altid en risiko, ligesom der også er risiko ved naturlig parring, for at man ikke får en drægtighed. Det er biologi vi har med at gøre, og vi kan desværre ikke kontrollere og styre alle forhold, og sæden udgør kun den ene halvdel af regnestykket. Dette skal man være opmærksom på, når man beslutter sig for at arbejde med frostsæd i sin avl. Når det lykkes er det uvurderligt, når det ikke lykkes er det dyrt.

Overvejelser man kan gøre sig, inden man vælger at benytte frostsæd er:

  • Vælge tæven med omhu (odds er alt andet end lige bedre med en tæve, der har fået hvalpekuld af rimelig størrelse ved naturlig parring tidligere).
  • Ovariescanne tæven for at bekræfte, at der er flere æg klar til ægløsning.
  • Brunstkontroller inkl. progesterontest af tæven med pålideligt laboratorieudstyr til bekræftelse af at ægløsningen finder sted.
  • Herpesvaccinere tæven

Det optimale tidspunkt for inseminering med frostsæd er 3-4 dage efter tævens ægløsning, og insemination med frostsæd foregår hos Canicold altid med TCI-metoden.

Kontakt os for at høre mere om frysning af hundesæd

Er I interesseret i frysning af hundesæd eller vil I høre mere om procedure og priser, er I altid velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe og rådgive.

Ring gerne på telefon 40 25 04 24 eller skriv til os på e-mail: canicold@canicold.dk.

​​Følg Canicold på Facebook

Følg os på Facebook og få et større indblik i vores hverdag.​

Firma​​​oplysninger

​Canicold International ApS

CVR: 25072154

Personoplysninger

Adresse​​oplysninger

Hjelmsølillevej 1, Sandby

4171 Glumsø

(For GPS evt. 4160 Herlufmagle)

Kontaktoplysninger

Tlf.: 40 25 04 24

​E-mail: canicold@canicold.dk