Hvordan fryser man hundesæd?​

Hvorfor fryse hundesæd?

  • Langtidsopbevaring - hvis du har en hanhund, hvis kvaliteter, du gerne vil bevare for fremtidig brug - også efter hans død.
  • Til avl - hvis hanhunden ikke er til rådighed på det pågældende tidspunkt (bortrejse, udstationering).
  • International avl - over lange afstande, hvor man ikke ønsker at sende tæven eller hanhunden.
  • En metode til at opnå en større genfrekvens indenfor racen.
  • OBS!! Hanhunden skal helst være mellem 2 og 6 år, når sæd ønskes frosset ned, da man ellers ikke kan forvente en rimelig kvalitet af sæden.

Hvordan opbevares sæden?

Frossen hundesæd opbevares i strå eller pellets, der er nedsat i flydende kvælstof ved en temperatur på minus 196 grader. Tankene, hvori sæden opbevares, skal løbende efterfyldes med kvælstof, men er uafhængige af el-svigt.

Holdbarhed?

Nedfrossen sæd kan formodentligt opbevares uendeligt.

Hvad koster det?

Jvf. sædbankens aktuelle prisliste.
©bs


​Opsamling:

Sæden opsamles ved manuel stimulering af hanhundens penis, og kun den sædholdige del af ejakulatet bruges. Den bedste sædkvalitet og største mængde fås, hvis der er en højbrunstig tæve til stede under opsamlingen.

Desuden bør hannen være "i sin bedste alder" - ikke for ung og ikke for gammel.

Hvad sker der efter opsamlingen?

Straks efter opsamling af sæden skal denne evalueres, cellerne tælles og deres bevægelighed vurderes. Hvis kvaliteten er tilfredsstillende til frysning, tilsættes en buffer, som beskytter sæden under frysning og optøning. Derefter nedkøles blandingen i ca. 2 timer og fortyndes yderligere med endnu en buffer før den kan nedfryses. Sæden fryses i ID-mærkede strå, som hver indeholder ca. 0,5 ml. Efter frysning optøs et enkelt strå for evaluering af kvaliteten efter frysning og optøning.


Ikke alle hundes sæd egner sig lige godt til frysning, og man skal regne med at nogle af cellerne dør under proceduren. Det gennemsnitlige antal celler med normal bevægelighed efter optøning vil oftest være 50-70%. Der foretages endnu en sædcelletælling samt vurdering af nødvendige antal strå pr. inseminering.(100 - 150 millioner normale levende celler) Endelig udformes sundhedsattester og sædevalueringsskemaer, som skal følge sæden.

Hvor lang tid tager processen?

Hele processen tager 4-6 timer, men ejer og hund kan forlade klinikken efter 1-2 timer, idet der udover tapning af sæden også skal udfyldes en del papirer samt evt. udtages nødvendige blodprøver og DNA (f.eks. ved eksport).


Hvor meget sæd får man ved en tapning?

Normalt forsøger vi at tappe to gange ved et besøg, det klarer de fleste hanhunde uden problemer.
Mængden af strå fra en enkelt tapning er direkte afhængig af sædkvalitet og sædvolumen. Jo større hund des mere sæd. Dette kan også variere mellem de enkelte hunde og mellem de enkelte tapninger af samme hund.

Faktorer der kan påvirke sædmængde og kvalitet:

- alder (bedst mellem 2 og 6 år)
- generel sundhedstilstand
- størrelse
- tilgængelighed/temperament.

Det er en god idé at hunden tappes for sæd ca. en uge inden sædopsamlingen, derved opnås sædvanligvis en bedre kvalitet. Desuden har de fleste hanhunde den bedste sædkvalitet i vinter-halvåret.​

Firmaoplysninger​

Canicold International ApS

​CVR: 25072154

Adresseoplysninger​

Hjelmsølillevej 1, Sandby, 4171 Glumsø
(For GPS evt. 4160 Herlufmagle)

Kontaktoplysninger